Ročníkový projekt

Študent:
Ján Priner <priner2@uniba.sk>

Školiteľ:
prof. RNDr. Martin Škoviera PhD. <skoviera@dcs.fmph.uniba.sk>

Názov projektu:
Údržba a rozšírenie funkcionality kódu pre hľadanie, generovanie a testovanie snarkov

Popis projektu:
Projekt sa venuje vývoju nástrojov na skúmanie vlastností kubických grafov, ktoré nie sú zafarbiteľné tetrahedrálnou Steinerovskou konfiguráciou.

Ciele:

Repozitár projektu:
https://github.com/priner/RocnikovyProjekt

Report za letný semester